fbpx
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-color-8)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
1900.25.25.30

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn diện nhất, tại quatangletet.com, chúng tôi đưa ra phương thức thanh toán thông minh như sau:

THÔNG TIN NGÂN HÀNG DÙNG ĐỂ CHUYỂN KHOẢN

Bạn có thể trực tiếp chuyển tiền tại ngân hàng hoặc có thể chuyển tiền qua internet banking ngân hàng bạn hiện đang đăng kí sử dụng.

Dưới đây là 2 số tài khoản ngân hàng để bạn lựa chọn:

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank)

          24121818 – CONG TY CO PHAN PITO

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank)

          86695639 – PHAM DONG HUY

>